Wat wij doen

Abstracte lijnen

De EVC procedure

Om uw kennis en ervaringen om te laten zetten in een officieel erkend ervaringscertificaat is het van belang dat het EVC-traject wordt doorlopen. Dit traject wordt geheel onder begeleiding van onze gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Ons EVC-traject bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1. De intake
De intake is de eerste competentiemeting. Tijdens de intake beoordelen wij samen met u of er voldoende bewijs gevonden kan worden voor alle competenties binnen uw profiel. Uw persoonlijke trajectbegeleider van F&P Educatie legt u de werkwijze uit, beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor dat u de benodigde informatie ontvangt.

Stap 2. Vullen van het portfolio
Uw EVC traject start met het verzamelen van materiaal in uw portfolio waarmee u uw ervaring kunt onderbouwen (bewijzen). Het vullen van uw portfolio is een belangrijk onderdeel. Met alle bewijzen bouwt u aan uw portfolio. Uit de evaluaties blijkt dat u daar ca. 24 - 30 uur voor nodig heeft. Gedurende het gehele traject wordt u bijgestaan door een persoonlijk trajectbegeleider. deze zal u bijstaan en adviseren in de opbouw van uw portfolio.

Stap 3. Het assessment
Het assessment wordt afgenomen door een erkend en ervaren EVC assessor. Het assessment vindt plaats op uw werkplek. Soms maakt een proeve van bekwaamheid onderdeel uit van het assessment. Het is aan de assessor om te bepalen hoe hij of zij het assessment in wil richten. Tijdens het assessment vormt de assessor zich een gedegen beeld van u als persoon en hetgeen u kan en kent. De assessor legt zijn bevindingen vast in een rapportage.

Stap 4. Het ervaringscertificaat
Aan het eind van het EVC traject ontvangt u uw Ervaringscertificaat. In het Ervaringscertificaat wordt onderbouwd over welke kennis en vaardigheden u beschikt in het kader van de gekozen opleidingsstandaard. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan en toegelicht over de wijze waarop het EVC - certificaat u kan helpen in uw verdere ontwikkeling.

EVC voor werkgevers

In een EVC-procedure verzamelen werknemers bewijzen van hun kennis en ervaring. Diploma’s tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. De bewijzen worden gebundeld in een portfolio en vergeleken met een landelijke standaard zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt. Deze standaarden geven aan wat je moet kennen en kunnen na het afronden van het mbo, hbo of branche gerelateerde opleiding. De uitkomsten worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. EVC geeft werkgevers een betrouwbaar overzicht van de kennis en vaardigheden van werknemers. U weet daardoor precies op welk niveau uw werknemers kunnen functioneren. Zo worden zij flexibeler inzetbaar.

EVC voor branches

Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. Dat is aantrekkelijk voor zowel werkgevers als werknemers. Medewerkers zijn bijvoorbeeld breder inzetbaar doordat er meer zicht ontstaat op capaciteiten. De motivatie en het zelfvertrouwen van medewerkers nemen toe. Ook kunnen werknemers vaak sneller een opleiding doorlopen. Met EVC investeren branches in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen. Om deze reden zet de Stichting van de Arbeid zich in voor verdere verspreiding van EVC als arbeidsmarktinstrument. U kunt het binnen uw branche allemaal anders regelen waardoor behoud en toestroom van personeel gemakkelijker wordt.

E-Portfolio

Op de arbeidsmarkt draait tegenwoordig alles om werkervaring en competenties. Het E-Portfolio – of elektronisch portfolio – is een persoonlijk, digitaal dossier waarin je je professionele en persoonlijke loopbaangegevens kunt verzamelen, ordenen en bijhouden. Van je professioneel en persoonlijk leven en van formele en informele leertrajecten. Met het E-Portfolio heb je altijd een actueel overzicht bij de hand van jouw kennis, vaardigheden, talenten en kwalificaties. Het is je eigen persoonlijk groei-overzicht waarbij jij bepaalt welke informatie je met anderen wilt delen.

Verzilveren

Als je met een ervaringscertificaat laat zien dat je voldoende onderdelen van een opleidingsstandaard beheerst, kun je misschien een mbo-diploma krijgen. Dat noemen we ‘verzilvering’. Het kan ook zijn dat je vrijstellingen krijgt voor een bepaalde opleiding, zodat je geen volledige opleiding hoeft te volgen voor een diploma.

Stap 1. De intake
De intake is de eerste competentiemeting. Tijdens de intake beoordelen wij samen met u of er voldoende bewijs gevonden kan worden voor alle competenties binnen uw profiel. Uw persoonlijke trajectbegeleider van F&P Educatie legt u de werkwijze uit, beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor dat u de benodigde informatie ontvangt.

Hoe werkt verzilvering?
Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, dan kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Die beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding. We adviseren je over een geschikte onderwijsinstelling waar je je certificaat kunt laten verzilveren. Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat moet je nog een aantal dingen doen. Dit verschilt per opleiding. Je moet in ieder geval examen doen in Nederlands en rekenen. Als je EVC hebt gedaan op niveau 4 komt daar Engels bij. Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, moet je daarvoor scholing volgen. Welke scholing dat is, bepaalt de examencommissie op basis van je ervaringscertificaat.

Aanvullende eisen bij verzilvering
Naast de verplichte taal- en rekenexamens zijn er nog een aantal aanvullende eisen waar je aan moet voldoen bij verzilvering: keuzedelen en loopbaan & burgerschap.

Verplichte keuzedelen bij verzilvering
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Met keuzedelen verdiep of verbreed je je vakmanschap. Het basisdeel en profieldeel worden standaard meegenomen in EVC. Keuzedelen hoef je niet mee te nemen als je niet wilt verzilveren. Wil je je ervaringscertificaat wel laten verzilveren bij een ROC? Dan is het verstandig een aantal keuzedelen mee te nemen in het EVC-traject. Voor mbo-niveau 2 gaat het om 2 keuzedelen, voor niveau 3 en 4 gaat het om 3 keuzedelen. Om het je gemakkelijk te maken, hebben wij voor 5 veelvoorkomende keuzedelen opdrachten ontwikkeld. Door deze opdrachten te maken en per keuzedeel 2 bewijsstukken aan te leveren, worden de keuzedelen opgenomen in jouw ervaringscertificaat.

Kosten verzilvering
De examencommissie van het ROC waar je je ervaringscertificaat wilt laten verzilveren, bepaalt de kosten van de verzilvering en de stappen die erbij komen kijken.

Lokaal met stoelen

Heb jij ervaring in de zorg, maar heb je nog geen diploma? Samen met f&p educatie op weg naar erkend certificaat en/of een diploma niveau 3 of 4.

Aanmelden